Noc kostelů 2011

Dne 27. 5. 2011 se v Olomouci uskutečnila Noc kostelů. V bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku byl k dispozici následující program:

17.50 - 18.00 Ať znějí zvony (zahájení Noci kostelů společným hlasem všech zvonů)
18.00 - 19.00 Mše svatá
19.00 - 19.30 Májový koncert (předbarokní mariánská hudba v podání scholy svatokopecké mládeže)
19.30 - 20.00 Prohlídka baziliky a přilehlých prostor
20.30, 21.30, 22.30 Začátky dalších komentovaných prohlídek baziliky s následným představením varhan
23.30 - 24.00 Loretánské litanie a kompletář