Jiří Wolker

Tento známý básník trávíval na Svatém Kopečku u Olomouce prázdniny u své babičky Anežky Skládalové do svých dvaceti let. Toto místo také oslavil ve své rozsáhlé polytematické básni "Svatý Kopeček", která začíná těmito verši:

Žlutavý kostel vlá na hoře zelené,
to je korouhev této krajiny tiché a svěcené,
to je Svatý Kopeček u Olomouce, místo pro poutníky a výletníky, ...

Před bazilikou stojí "Wolkerův kříž", který nechali zhotovit prarodiče Jiřího Wolkera na vzpomínku jeho narození v r. 1900. Můžete se také podívat na dům "Na krásné vyhlídce" (dnes známý pod názvem "Wolkerova vila" či "Wolkerovka") v ulici St. Krejčího, kde bydlela básníkova babička. Na domě se nachází nástěnná deska s básníkovou bustou na průčelí odhalená 30. června 1935, která připomíná pobyt básníka v tomto domě.

Dům Jiřího Wolkera na Svatém Kopečku
Dům Jiřího Wolkera na Svatém Kopečku