Svatý Kopeček se rozkládá na úpatí Hrubého Jeseníku v nadmořské výšce 382 m. n. m. Tato část Olomouce vzdálená od jejího středu 8 km se stala nejoblíbenějším výletním i poutním místem v regionu. Svou polohou, rozmanitostí terénu s krásnými lesními porosty, údolími potoků a řek nabízí ideální podmínky pro sportovní i rekreační vyžití. Oblast je provázána množstvím tras pro pěší i cykloturistiku. Nejvýznamnější dominantou tohoto místa je barokní chrám Navštívení Panny Marie. Tento architektonický klenot se monumentálně tyčí do krajiny nad Olomoucí. Od roku 1956 se v přilehlých smíšených lesích na ploše více než 40 hektarů rozkládá Zoologická zahrada Olomouc. U svých prarodičů zde pobýval básník Jiří Wolker, své rodiště tu má Karel Svolinský, národní umělec, malíř a grafik a bydlel zde spisovatel a překladatel O. F. Babler.

Bazilika na Svatém Kopečku

Bazilika

Barokní bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce patří k nejznámějším poutním místům České republiky. Je cílem mnoha turistů a poutníků. 21. května 1995 byl poutní chrám poctěn na baziliku minor při návštěvě papeže Jana Pavla II.

Kondor královský

ZOO Olomouc

Zoologická zahrada Olomouce se rozprostírá na ploše více než 40 hektarů a chová přes 200 druhů zvířat. K chloubě zahrady patří chov žiraf Rothschildových, antilop, velbloudů aj. Zoo můžete navštívit po celý rok a součástí je i vyhlídková věž.

Novinky
4. 10. 2014 od 10 do 15 hodin oslaví ZOO Olomouc světový den zvířat. Těšit se můžete na tradiční stezku ve spolupráci s DDM Olomouc, která Vás seznámí s životem živočichů v zoologické zahradě. Pěkné dárečky budou vyrobeny a předány nejen vlkům, opicím, ale třeba i nosálům.V neděli 7. září 2014 od 13 hodin se bude na hřišti před vchodem do ZOO konat den dětí u ZOO.

Těšit se můžete na bohatý atraktivní program pro děti, trampolínu a skákací hrad, hry pro děti, hudební a divadelní vystoupení, možnost vyzkoušení sportovních aktivit, překvapení, mažoretky a hudební doprovod.

Nebude chybět ani focení se zvířátkem. Vstup na akci ZDARMA.